Terug naar: www.bijenhelpdesk.nl

Verantwoording
Startpagina
Wat is natuur?
Maatschappelijke aspecten bijenlint
Natuur in de stad
Een historische notitie
Mens-natuurrelatie
Vrees voor natuur
Voorkeur voor natuur
Onderzoek Grahn et al.
Biodiversiteit
Sociale contacten
Kinderen spelen
Fysieke gezondheid
Mentale gezondheid
Toegang
Bomen
Uitgebreid literatuuroverzicht
Kleinschalig groen
Mens en natuur
Toegang
Fysieke gezondheid
Mentale gezondheid
Mens - natuurrelatie
Kinderen spelen
Sociale contacten
Window view/uitzicht uit het raam
Structuur en waardering
Projecten
Bomen